Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

ПубликацияДата
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19629 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-09-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19629 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-09-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:2 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-09-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19025 ДГС Враца

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19026 ДГС Враца

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19025 ДГС Враца

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:19026 ДГС Враца

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19724 ДГС Видин

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19723 ДГС Видин

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:1 ДГС Лом

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19103 ДГС Своге

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19435 ДЛС Витиня

Дата: 2019-09-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19-1 ДГС Монтана

Дата: 2019-09-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1914-1 ДГС Никопол

Дата: 2019-09-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1926 ДГС Троян

Дата: 2019-08-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1929 ДГС Троян

Дата: 2019-08-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1930 ДГС Троян

Дата: 2019-08-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1929-1 ДГС Троян

Дата: 2019-08-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1930-1 ДГС Троян

Дата: 2019-08-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1918 ДГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2019-08-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1919 ДГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2019-08-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1920 ДГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2019-08-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19541 ДГС Чипровци

Дата: 2019-08-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19542c ДГС Чипровци

Дата: 2019-08-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19543c ДГС Чипровци

Дата: 2019-08-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19544c ДГС Чипровци

Дата: 2019-08-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:19545c ДГС Чипровци

Дата: 2019-08-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19973 ДГС Своге

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п19223-п19230 ДЛС Витиня

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19439 ДГС Ботевград

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19438 ДГС Ботевград

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19437 ДГС Ботевград

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19542 ДГС Ботевград

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:19542-П ДГС Ботевград

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19334 ДЛС Витиня

Дата: 2019-08-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19333 ДЛС Витиня

Дата: 2019-08-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19332 ДЛС Витиня

Дата: 2019-08-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:19312 ДГС Лом

Дата: 2019-08-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19628 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-08-20
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19628 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-08-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19722 ДГС Видин

Дата: 2019-08-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19723 ДГС Видин

Дата: 2019-08-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1939 ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1938 ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1937 ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1936 ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1930 ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:ОБ1901 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1930п ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1936п ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1936п ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1938п ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1939п ДГС Годеч

Дата: 2019-08-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19136 ДГС Берковица

Дата: 2019-08-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1917 ДГС Ловеч

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19817 ДГС Миджур

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19818 ДГС Миджур

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19819 ДГС Миджур

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19820 ДГС Миджур

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19821 ДГС Миджур

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19823 ДГС Миджур чл.193 от ЗГ

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19822 ДГС Миджур местни търговци

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:19820-1 ДГС Миджур

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1918 ДГС Ловеч

Дата: 2019-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2019-1П Д

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2019-2П Д

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19626 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:ДГС"Мездра" - Мага