Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Своге

Дата: 2017-11-30
Обект № 18113 ДГС Своге

Дата на провеждане: 2017-12-19

Описание:Документи
33372017301611_svoge.dobiv.18113.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-12-22 12:00:00
Проведена процедура 2017-12-29 11:05:00
Договори 2018-01-16 14:05:00
Допълнителни споразумения 2018-11-06 08:55:00
Допълнителни споразумения 2018-11-06 08:55:00

<-- Обратно към процедури