Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2017-12-05
Обект № 18009 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2017-12-29

Описание:Документи
39302017051512_vraca.dobiv.18009.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-01-02 13:49:00
Проведена процедура 2018-01-02 13:50:00
Договори 2018-01-15 09:09:00
Допълнителни споразумения 2018-09-28 14:07:00

<-- Обратно към процедури