Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Своге

Дата: 2017-12-11
Обект № Обява-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недв. имот Рибарник-Скакля, ДГС Своге

Дата на провеждане: 2018-01-16

Описание:Документи
48592017110912_svoge.ribarnik.2018.doc

ПубликацияДата
Разяснения 2019-12-23 15:35:00

<-- Обратно към процедури