Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2018-02-16
Обект № 1813 ДГС Годеч

Дата на провеждане: 2018-03-07

Описание:Документи
05312018161002_godech.dobiv.1813.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2018-03-08 09:00:00
Протоколи на комисии 2018-03-08 09:00:00
Договори 2018-03-14 13:30:00
Допълнителни споразумения 2018-06-26 15:00:00
Допълнителни споразумения 2019-01-02 14:10:00

<-- Обратно към процедури