Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Оряхово

Дата: 2018-02-20
Обект № 181104 местни търговци ДГС Оряхово

Дата на провеждане: 2018-03-13

Описание:Документи
54152018201102_orqh.secshishte.181104.m-ci.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2018-03-15 15:40:00
Протоколи на комисии 2018-03-15 15:50:00
Договори 2018-04-02 13:55:00

<-- Обратно към процедури