Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2018-03-02
Обект № 18802 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2018-03-20

Описание:Документи
05082018021403_midjur.secshishte.18802.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-03-21 08:50:00
Проведена процедура 2018-03-21 08:50:00
Договори 2018-03-23 10:00:00

<-- Обратно към процедури