Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Белоградчик

Дата: 2018-03-06
Обект № 18615 ДГС Белоградчик

Дата на провеждане: 2018-03-23

Описание:Документи
02462018061303_belog.secshishte.18615.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-03-30 16:10:00
Проведена процедура 2018-03-30 16:10:00
Договори 2018-03-30 16:10:00
Допълнителни споразумения 2018-07-04 09:30:00

<-- Обратно към процедури