Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2018-03-27
Обект № 1810-1 ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2018-04-17

Описание:Документи
22022018271003_nikopol.prog.k.1810-1.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-04-18 11:17:00
Проведена процедура 2018-04-18 11:18:00
Договори 2018-05-02 09:06:00
Допълнителни споразумения 2018-08-03 10:46:00

<-- Обратно към процедури