Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2018-04-04
Обект № 1823 ДГС Годеч

Дата на провеждане: 2018-04-25

Описание:Документи
27192018040904_godech.dobiv.1823.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-04-27 08:05:00
Проведена процедура 2018-04-27 08:05:00
Договори 2018-05-03 10:10:00
Допълнителни споразумения 2018-10-30 15:15:00
Допълнителни споразумения 2019-01-02 14:15:00

<-- Обратно към процедури