Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Обект № 1814 пк 1 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2018-04-26

Описание:Документи
23592018101304_troyn.prog.k. 1814 pk1.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-04-26 16:44:00
Проведена процедура 2018-04-26 16:45:00
Договори 2018-05-28 10:31:00
Допълнителни споразумения 2018-07-04 09:46:00
Допълнителни споразумения 2018-10-08 13:32:00
Допълнителни споразумения 2018-10-30 16:00:00

<-- Обратно към процедури