Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2018-04-10
Обект № 1816 пк-1 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2018-04-26

Описание:Документи
29162018101304_troyan.prog.k.1816 pk1.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-04-26 16:47:00
Проведена процедура 2018-04-26 16:47:00
Договори 2018-05-28 10:32:00
Допълнителни споразумения 2018-07-04 09:31:00
Допълнителни споразумения 2018-12-21 16:02:00

<-- Обратно към процедури