Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лесидрен

Дата: 2018-04-25
Обект № 1817 ДГС Лесидрен

Дата на провеждане: 2018-05-11

Описание:Документи
15252018251604_lesidren.dobiv..1817.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-05-14 10:30:00
Прекратена процедура 2018-05-14 10:35:00

<-- Обратно към процедури