Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Обект № 1823 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2018-06-07

Описание:Документи
36402018221105_troyan.dobiv.1823.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-06-11 16:42:00
Проведена процедура 2018-06-11 16:43:00
Договори 2018-06-29 16:19:00
Допълнителни споразумения 2018-10-08 13:33:00
Допълнителни споразумения 2018-12-19 16:00:00

<-- Обратно към процедури