Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2018-05-22
Обект № 1825 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2018-06-07

Описание:Документи
39002018221105_troyan.dobiv.1825.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-06-11 16:44:00
Проведена процедура 2018-06-11 16:44:00
Договори 2018-06-29 16:24:00

<-- Обратно към процедури