Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2018-05-30
Обект № дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от ЗЛОД ДЛС Витиня

Дата на провеждане: 2018-07-03

Описание:

Конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча в района на дейност на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Витиня" - първа дата 03.07.2018 г., втора дата 17.07.208 г.


Документи
32442018301305_Vitinia.ch.9.zlod.rar

ПубликацияДата
Разяснения 2018-08-01 14:25:00

<-- Обратно към процедури