Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2018-05-31
Обект № 18821 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2018-06-18

Описание:Документи
24082018311305_midjur.dobiv.18821.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2018-06-20 10:20:00
Протоколи на комисии 2018-06-20 10:20:00
Договори 2018-06-22 09:35:00
Допълнителни споразумения 2018-12-31 08:35:00

<-- Обратно към процедури