Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2018-06-05
Обект № 18638 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2018-06-21

Описание:Документи
31552018051306_botevgrad.prog.k.18638.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-06-27 14:38:00
Проведена процедура 2018-06-28 14:40:00
Разяснения 2018-07-06 11:05:00
Прекратена процедура 2018-07-19 13:11:00

<-- Обратно към процедури