Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Белоградчик

Дата: 2018-07-09
Обект № 18623 ДГС Белоградчик

Дата на провеждане: 2018-07-26

Описание:



Документи
27422018091007_belog.dobiv.18623.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2018-09-04 16:30:00
Договори 2018-09-04 16:35:00

<-- Обратно към процедури