Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2018-07-13
Обект № 18017 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2018-08-07

Описание:

http://szdp.bg/Darvodobiv/vraca.dobiv.18017.zip


ПубликацияДата
Прекратена процедура 2018-08-08 10:00:00

<-- Обратно към процедури