Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2018-07-13
Обект № 18016 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2018-08-07

Описание:

http://szdp.bg/Sechichta/vraca.secshishte.18016.rar


ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-08-08 09:59:00
Проведена процедура 2018-08-08 09:59:00
Договори 2018-08-10 11:17:00

<-- Обратно към процедури