Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Мездра

Дата: 2018-07-25
Обект № 1 ДГС Мездра

Дата на провеждане: 2018-08-07

Описание:

търг с тайно наддаване за продажба на посочената  движима вещ - частна държавна собственост


Документи
14332018250907_dokumentacija.doc

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури