Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2018-08-02
Обект № 1813 ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2018-08-21

Описание:Документи
38382018021608_nikopol.dobiv.1813.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-08-22 13:26:00
Проведена процедура 2018-08-22 13:27:00
Договори 2018-09-03 10:22:00
Допълнителни споразумения 2018-11-23 11:39:00

<-- Обратно към процедури