Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2018-08-02
Обект № 1813-1 ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2018-08-21

Описание:

ДГС НИКОПОЛ

Продажба на добита дървесина по прогнозни количества и  сортиментни ведомости
Обект 1813-1
Дата на провеждане: 21.08.2018г. 

Документи
40242018021608_nikopol.prog.k.1813-1.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-08-22 13:33:00
Проведена процедура 2018-08-22 13:34:00
Договори 2018-09-03 10:47:00
Допълнителни споразумения 2018-11-23 11:40:00

<-- Обратно към процедури