Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Чипровци

Дата: 2018-08-08
Обект № 18544с ДГС Чипровци

Дата на провеждане: 2018-08-29

Описание:Документи
47532018081008_chip.secshishte.18544c.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-09-03 13:45:00
Проведена процедура 2018-09-03 13:45:00
Договори 2018-09-20 10:35:00
Допълнителни споразумения 2019-01-02 14:00:00

<-- Обратно към процедури