Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2018-08-29
Обект № 18024 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2018-09-26

Описание:Документи
33412018291508_vraca.secshishte.18024.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-09-27 14:24:00
Проведена процедура 2018-09-27 14:25:00
Договори 2018-10-04 13:33:00
Допълнителни споразумения 2019-01-07 13:11:00

<-- Обратно към процедури