Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Видин

Дата: 2018-08-31
Обект № 18726 ДГС Видин

Дата на провеждане: 2018-09-18

Описание:

Добив, подвоз и претоварване в об.№ 18726, ДГС Видин, дата на провеждане 18.09.2018г.


Документи
11152018311408_vidin.dobiv.18726.zip

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури