Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Мездра

Дата: 2018-09-03
Обект № 181042 ДГС Мездра

Дата на провеждане: 2018-09-20

Описание:Документи
35272018031509_mezdra.secshishte.181042.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2018-09-21 14:40:00
Протоколи на комисии 2018-09-20 14:45:00
Договори 2018-09-25 16:31:00
Допълнителни споразумения 2018-12-31 14:45:00

<-- Обратно към процедури