Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Мездра

Дата: 2018-09-03
Обект № 181043 ДГС Мездра

Дата на провеждане: 2018-09-20

Описание:

Товарене, разтоварване, подвоз в об.№ 181043, ДГС Мездра, дата на провеждане 20.09.2018г.


ПубликацияДата
Проведена процедура 2018-09-20 14:35:00
Протоколи на комисии 2018-09-20 14:45:00
Допълнителни споразумения 2018-12-21 14:45:00
Договори 2018-09-21 13:35:00

<-- Обратно към процедури