Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Белоградчик

Дата: 2018-09-11
Обект № 3 ДГС Белоградчик

Дата на провеждане: 2018-09-28

Описание:

документация ЛКМ-Почистване на сечище от вършина, направа на тераси и залесяване в обект №3, ДГС Белоградчик, дата на провеждане 28.09.2018 г.


Документи
18192018111309_belog.lkm.ob.3.2018g..zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2018-09-28 14:30:00
Протоколи на комисии 2018-09-28 10:50:00
Договори 2018-11-07 14:40:00

<-- Обратно към процедури