Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Обект № 18828 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2018-10-04

Описание:



Документи
11562018171109_midjur.dobiv.18828.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-10-08 11:15:00
Проведена процедура 2018-10-08 11:15:00
Договори 2018-10-11 13:30:00
Допълнителни споразумения 2018-12-31 08:25:00

<-- Обратно към процедури