Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Обект № 18830 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2018-10-04

Описание:Документи
16062018171109_midjur.dobiv.18830.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-10-08 11:50:00
Проведена процедура 2018-10-08 11:50:00
Договори 2018-10-11 10:50:00
Допълнителни споразумения 2019-02-01 09:50:00

<-- Обратно към процедури