Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2018-09-17
Обект № 18831 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2018-10-04

Описание:Документи
17572018171109_midjur.dobiv.18831.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2018-10-08 11:55:00
Договори 2018-10-11 11:30:00

<-- Обратно към процедури