Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лесидрен

Дата: 2018-10-25
Обект № 1821 ДГС Лесидрен

Дата на провеждане: 2018-11-13

Описание:Документи
04272018251710_lesidren.dobiv.1821.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-11-14 14:05:00
Проведена процедура 2018-11-14 14:08:00
Договори 2018-11-22 10:25:00
Допълнителни споразумения 2019-01-04 09:00:00
Допълнителни споразумения 2019-01-04 09:00:00

<-- Обратно към процедури