Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Видин

Дата: 2018-10-29
Обект № 18728 ОГТ ДГС Видин

Дата на провеждане: 2018-11-14

Описание:



Документи
09272018291310_vidin.secshishte.ogt.18728.zip

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури