Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Белоградчик

Дата: 2018-11-05
Обект № 18630 ДГС Белоградчик

Дата на провеждане: 2018-11-21

Описание:Документи
44532018051511_belog.dobiv.18630.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2018-11-26 10:15:00
Договори 2018-11-26 10:15:00
Протоколи на комисии 2018-11-22 10:25:00

<-- Обратно към процедури