Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Видин

Дата: 2018-11-20
Обект № 19709 местни търговци ДГС Видин

Дата на провеждане: 2018-12-12

Описание:

Добив за МТ в об.№ 19709, ДГС Видин, дата на провеждане 12.12.2018 г.


Документи
15522018201511_vidin.dobiv.19709.m-ci.zip

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури