Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Обект № 1902 ДГС Годеч

Дата на провеждане: 2018-12-13

Описание:Документи
38332018231111_godech.dobiv.1902.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2018-12-17 15:50:00
Протоколи на комисии 2018-12-17 15:55:00
Проведена процедура 2019-01-10 10:40:00
Договори 2019-01-10 15:05:00

<-- Обратно към процедури