Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Обект № 1906 ДГС Годеч

Дата на провеждане: 2018-12-13

Описание:Документи
53382018231111_godech.dobiv.1906.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2018-12-17 16:35:00
Протоколи на комисии 2018-12-17 16:40:00
Договори 2019-01-09 11:05:00
Допълнителни споразумения 2019-07-04 16:05:00

<-- Обратно към процедури