Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2018-11-23
Обект № 1909 ДГС Годеч

Дата на провеждане: 2018-12-13

Описание:Документи
24122018231311_godech.dobiv.1909.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2018-12-17 16:45:00
Протоколи на комисии 2018-12-17 16:45:00
Договори 2019-01-02 14:05:00

<-- Обратно към процедури