Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Мездра

Дата: 2018-11-26
Обект № 191017 ДГС Мездра и подвоз

Дата на провеждане: 2018-12-14

Описание:Документи
56532018261111_mezdra.dobiv.191017.s podvoz.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2018-12-17 09:35:00
Протоколи на комисии 2018-12-17 10:05:00
Договори 2018-12-21 09:15:00

<-- Обратно към процедури