Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лом

Дата: 2017-03-21
Обект № 1, 2, 3

Дата на провеждане: 2017-04-06

Описание:

Залесяване


Документи
31492017211303_lom.lkd.ob1,2,3.2017g..rar

ПубликацияДата
Договори 2017-05-16 16:50:00
Договори 2017-05-16 16:50:00
Договори 2017-05-16 16:50:00

<-- Обратно към процедури