Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Чипровци

Дата: 2017-03-24
Обект № Обособена позиция 1

Дата на провеждане: 2017-04-12

Описание:

Товарене, транспортиране , разтоварване


Документи
21052017240903_chip.dr.deinosti.poz.1.2017g..zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-04-12 10:30:00
Разяснения 2017-04-12 11:00:00
Договори 2017-04-20 09:10:00

<-- Обратно към процедури