Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Обект № 1903 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2018-12-20

Описание:Документи
20112018041012_troyan.dobiv.1903.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-12-21 11:40:00
Проведена процедура 2018-12-21 11:41:00
Договори 2018-12-27 10:19:00

<-- Обратно към процедури