Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Обект № 1907 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2018-12-20

Описание:Документи
38182018041012_troyan.dobiv.1907.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-12-21 12:57:00
Проведена процедура 2018-12-21 12:58:00
Договори 2018-12-27 11:05:00
Допълнителни споразумения 2019-04-08 13:09:00
Допълнителни споразумения 2019-07-01 14:25:00

<-- Обратно към процедури