Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Обект № 1905-1 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2018-12-20

Описание:Документи
22462018041412_troyan.prog.k....1905-1.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-12-21 15:14:00
Проведена процедура 2018-12-21 15:14:00
Договори 2019-01-09 14:12:00
Допълнителни споразумения 2019-07-01 14:35:00
Допълнителни споразумения 2019-10-08 14:32:00

<-- Обратно към процедури