Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Обект № 1909 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2018-12-20

Описание:Документи
51492018041512_troyan.secshishte.1909.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-12-21 13:31:00
Проведена процедура 2018-12-21 13:32:00
Договори 2018-12-27 11:18:00
Допълнителни споразумения 2019-04-08 12:51:00
Допълнителни споразумения 2019-05-22 14:53:00

<-- Обратно към процедури