Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2018-12-04
Обект № 1912 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2018-12-20

Описание:Документи
01342018041612_troyn.secshishte.1912.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2018-12-21 15:30:00
Проведена процедура 2018-12-21 15:31:00
Договори 2019-01-08 15:32:00
Допълнителни споразумения 2019-04-08 11:25:00

<-- Обратно към процедури