Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Мездра

Дата: 2018-12-28
Обект № 191005 ДГС Мездра

Дата на провеждане: 2019-01-16

Описание:Документи
26392018281312_mezdra.secshiste.191005.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2019-01-16 13:40:00
Договори 2019-01-17 13:40:00
Протоколи на комисии 2019-01-16 13:45:00

<-- Обратно към процедури