Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Мездра

Дата: 2018-12-28
Обект № 191019 ДГС Мездра

Дата на провеждане: 2019-01-16

Описание:Документи
33322018281312_mezdra.dobiv.191009.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2019-01-16 13:45:00
Проведена процедура 2019-01-16 13:45:00
Договори 2019-01-17 09:20:00
Допълнителни споразумения 2019-07-29 09:45:00

<-- Обратно към процедури